Jak przygotować pliki do druku

Pliki powinny być przygotowane wg poniższych warunków:

 • pliki kompozytowe, nieseparowane w formacie PDF z ustawieniami drukarskimi w wersji 1.4, 1.5 lub 1.6,
 • przestrzeń barwna CMYK plus kolory dodatkowe, jeśli wynika to z zamówienia. W programach graficznych należy używać europejskich profili barwnych ECI/Fogra (np. ISO Coated v2 300% (ECI)). Nie należy osadzać profili ICC w plikach,
 • w pracy nie mogą występować elementy w przestrzeni barw RGB,
 • maksymalna wartość nafarbienia (Total Ink Limit) nie powinna przekraczać 300% – dla papierów powlekanych i 280% – dla papierów niepowlekanych offsetowych,
 • czarny tekst powinien składać się tylko z samego koloru czarnego: C = 0%, M = 0%, Y = 0%, K = 100%,
 • czarna apla w proporcjach: C = 60%, M = 60%, Y = 60%, K = 100%,
 • wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe,
 • minimalna grubość linii drukowanych z więcej niż jednego koloru nie powinna być mniejsza niż 1 pkt,
 • stopień pisma drukowanego z więcej niż jednego koloru dla krojów jednoelementowych wynosi 8 pkt, a dla krojów dwuelementowych 10 pkt,
 • każda strona powinna posiadać spady o wielkości co najmniej 3 mm ze wszystkich stron. W przypadku oklejki do oprawy twardej spad powinien wynosić co najmniej 25 mm,
 • pliki muszą być w skali 1:1, wyśrodkowane,
 • praca powinna posiadać linie cięcia (zaznaczony format netto po obcięciu strony). Linie cięcia powinny znajdować się poza obszarem netto strony,
 • elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 mm od linii cięcia,
 • rozdzielczość bitmap powinna wynosić 300 ppi.

Przyjmujemy również pliki w formatach otwartych. Warunki jakie muszą spełnić to:

 • INDD - pakiet plików ( używane pliki, łącznie z czcionkami i połączoną grafiką), wersja max. CS3
 • AI - czcionki zamienione na krzywe, wersja max. CS3
 • EPS - czcionki zamienione na krzywe, wersja max. CS3
 • CDR - czcionki zamienione na krzywe, wersja max. X3

Dostarczenie plików do drukarni

Pliki można przesłać do drukarni za pomocą serwera FTP, pocztą e-mail, na nośnikach wymiennych (CD/DVD, PenDrive), lub przy pomocy serwisów przesyłania plików (np. WeTransfer). Chcąc wysłać pliki przy pomocy FTP prosimy o kontakt z nami, gdzie uzyskają Państwo dane dostępowe do naszego serwera. Dla stałych klientów zakładamy prywatne konta chronione hasłem.

Kontakt:


Biuro:

grafmar@grafmar.com.pl

tel. +48 607 926 372

tel. +48 607 466 372


Kalkulacje / zapytania:

info@grafmar.com.pl

Szef produkcji:

wieslawf@grafmar.com.pl

Prepress:

studio@grafmar.com.pl

Grafik DTP

grafik@grafmar.com.pl


Copyright © 2016 Drukarnia GRAFMAR Sp. z o.o.