Kontakt

GRAFMAR Sp. z o.o.
ul. Wiejska 43,
36-100 Kolbuszowa Dolna,
woj. podkarpackie,
Polska

telefon: 017 22 71 826
fax:       017 22 74 674
e-mail:   grafmar@grafmar.com.pl
             info@grafmar.com.pl

Zapraszamy: poniedziałek - piątek: 7-16


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000198132. NIP 814-14-19-389. REGON 690521664. Kapitał zakładowy 673.000,00 PLN, wpłacony w pełnej wysokościWyświetl większą mapę


Kontakt:


Biuro:

grafmar@grafmar.com.pl

tel. 017 22 71 826

fax: 017 22 74 674


Kalkulacje / zapytania:

info@grafmar.com.pl

Szef produkcji:

ak@grafmar.com.pl

DTP / Prepress

grafik@grafmar.com.pl


Copyright © 2016 Drukarnia GRAFMAR Sp. z o.o.